Στις 25 Οκτωβρίου κρίνεται το μέλλον της επιχείρησης

Σε δυσμενή θέση βρίσκεται η ελληνική εταιρεία κατασκευής υποδημάτων,Boxer Δ.Ι. Φειδάς Α.Ε. στο κατώφλι των 100 ετών από την ίδρυσή της.

Η εταιρεία που ίδρυσε ο Ιωάννης Φειδάς ξεκινώντας από ένα τσαγκαράδικο στην Καλαμάτα και το 1980 είπε «όχι» στην εξαγορά από τους γερμανούς εταίρους της εταιρείας, Ζαλαμάντερ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικό βάρος οφειλών.

Σε αυτό το πλαίσιο η επιχείρηση κατέθεσε αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης που έχει υπογράψει με την πλειοψηφία των πιστωτών της. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου όπως όρισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Σύμφωνα με την αίτηση προς το Πρωτοδικείο η Φειδάς ζητάει την επικύρωση της συμφωνίας που υπέγραψε στις 28 Ιουλίου με την πλειοψηφία των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 καθώς και με τους συμβαλλόμενους εγγυητές, σύμφωνα με το άρθρο 106β.

Ζητάει την αναστολή κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης ατομικής ή συλλογικής σε σχέση με την ικανοποίηση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί πριν η Boxer υποβάλει την αίτηση επικύρωση της σχετικής συμφωνίας.

Η ιστορική εταιρεία με 98 χρόνια πορείας στο επιχειρείν εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες 14,57 εκατ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 10 εκατ. ευρώ . Επίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τα τραπεζικά ιδρύματα ανέρχονται στα 5,7 εκατ. ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται στα 23,27 εκατ. ευρώ και οι βραχυπορόθεσμες απαιτήσεις στα 13,3 εκατ. ευρώ .

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία προχώρησε στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου με ορίζοντα 12ετίας, με σκοπό την αναστροφή της εικόνας και των οικονομι

κών αποτελεσμάτων που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή.

Η πρόεδρος της εταιρείας Μίνα Φειδά-Νταή